Duo With John Dana - Body And Soul - 2010

Brad (Euphonium), John Dana (Bass) Playing The Green-Heyman-Sour-Eaton Standard "Body And Soul"